Mentoring je jedna z věcí, kterou manažeři buďto přehlížejí, nebo naopak přeceňují. Tady je krátký výcuc z různých výzkumů a návodů.

mentoring-header

Základními zdroji pro celý článek jsou:

Základem je, že mentoring může probíhat pouze mezi členy stejného družstva, tzn. že je třeba mladíky přesunout k hráčům, kteří mají mentoring provádět. Občas tedy může být ideální koupit staršího hráče do rezervního týmu, kam se přesunou případně i mladíci.

Jedna ze základních chyb je, že manažeři očekávají zlepšení atributů díky mentoringu, ale to je už z principu nesmysl. Ve zkratce se dá říci, že mentoring slouží ke:

 • zlepšení skrytých atributů (profesionalita, ambice atd.),
 • získání herních návyků.

Výstup od EBFM

 • Kontroverze má vliv jen na chování k médiím (čím nižší, tím ukecanější), ale nulový vliv na samotný mentoring.
 • Mentoring neurychluje růst hráčů (PA, atributy) !
 • Zlepšují se hlavně skryté atributy (profesionalita, ambice atd.) v závislosti na kvalitě mentora (tzn. mentor musí mít tyto atributy vyšší).
 • Čím více je hráčů, tím méně se zlepší skryté atributy (víceméně na úroveň bez mentorování). Ideální skupina jsou 3, maximálně 4 lidi = mentor + 3 mladí
 • Ideální věk na mentorování je do 21 let, poté už vliv klesá. Věk mentora by měl být alespoň 27 let.
 • Vliv na mentoring má kvalita hráče (CA), ale ve slabších klubech může být zanedbatelná, zvláště pokud má mentor výborné skryté atributy (zvláště profesionalitu).
 • Rozdílná Pozice hráčů (např. mentor CB a mentorovaní CM) a nízké Vůdcovství mentora nemají vliv na výsledné zlepšení atributů, a to ani atributu vůdcovství.
 • Problém jsou však návyky, které může získat hráč od svého mentora, pokud se výrazně liší pozice (útočník od obránce, křídlo od křídelního obránce atd.). Pro zisk herních návyků je tak naopak podobná pozice/role naprosto klíčová!

Důležité je však dát si pozor na nízké hodnoty skrytých atributů, změny pak mohou být negativní, viz obrázek:

srovnani-realna_hra

V testovací skupině byl Kimmich schopen přidat všem profesionalitu, ale naopak všem snížil sportovní chování a temperament, neboť sám měl tyto atributy nižší, než mentorovaní hráči.

Výstup od MezzalaFM

Poslední důležitou poznámkou je osobnost staršího hráče, který má být mentorem. Tato by měla být z tohoto seznamu, jinak se může stát, že se metoring bude ubírat špatným směrem:

 • Příkladný občan (Model Citizen)
 • Perfekcionista (Perfectionist)
 • Ukázkový profesionál (Model Professional)
 • Profesionál (Professional)
 • Lídr (Charismatic Leader / Born Leader)
 • Pevně odhodlaný (Driven)
 • Rozhodný (Resolute)
 • Docela profesionální (Fairly Professional)
 • Živý (Spirited)
 • Odhodlaný (Determined)
 • Velmi ambiciózní (Very Ambitious)
 • Ambiciózní (Ambitious)

Originál článku vyšel na blogu - https://medium.com/@FMPanda/mentorov%C3%A1n%C3%AD-c881d9d5a399

Předchozí příspěvek Následující příspěvek